Visie en missie

Onze visie

Missie van kindcentrum De Bukehof

We streven naar een schoolsfeer waarbinnen de kinderen zich thuis voelen en zich gerespecteerd weten. We willen ruimte geven aan spontaniteit en openheid. Alle kinderen zijn gelijkwaardig ondanks de verschillen. Ons onderwijs is zoveel mogelijk aangepast aan de verschillen tussen kinderen en we benutten de talenten die kinderen hebben.
Binnen kindcentrum De Bukehof worden kinderen uitgedaagd en gemotiveerd. Ieder kind krijgt de optimale kansen om zichzelf te ontwikkelen. Voor een optimale ontwikkeling heb je duidelijke regels en afspraken nodig in de werkomgeving, zodat ieder zich veilig voelt. We stimuleren onze kinderen zodat ze hun talenten kunnen ontplooien. Op deze manier helpen we onze kinderen zich vol zelfvertrouwen te ontwikkelen.
Kinderen groeien op tot volwassenen. Als school zorgen wij samen met de ouders ervoor dat kinderen opgroeien tot zelfstandige, verantwoordelijke en sociaalvaardige mensen. Wij willen dat kinderen optimaal kunnen functioneren in de maatschappij.
 

Kernwaarden van kindcentrum De Bukehof

Veilig, uitdagend, plezier, samen
 

Visie van kindcentrum De Bukehof

Onze visie hebben we zo geschreven dat een kind op de Bukehof dit kan lezen en begrijpen. De stijl van de visie verschilt hiermee met de rest van het schoolplan.

Klik hier voor ons schoolplan

Voor de kinderen is onze visie: we nodigen je uit om bij ons je levenskoffer te vullen!
We gaan samen met jou en je klasgenoten je ‘reiskoffer voor het leven’ vullen. De school is de wereld in het klein waar je mag oefenen en fouten maken. Je reiskoffer vul je met vaardigheden, kennis en ervaringen. We leren je samenwerken, ondernemen, tot rust komen en jouw talenten ontdekken en ontwikkelen. Je groeit bij ons uit tot een zelfbewust, talentvol, ondernemend en goed samenwerkend mens. Zo kun je vol zelfvertrouwen, je eigen levensreis straks als volwassene zelfstandig verder gaan. Jij vult samen met je schoolgenoten je reiskoffer voor het leven. Onze school wil graag voor jou een tweede thuis zijn. Wij hebben oog en oor voor je kwaliteiten. Wij helpen mee aan jouw reis naar de toekomst, zodat je zelfstandig en vol zelfvertrouwen kunt leven, leren en werken.

Wij helpen mee aan jouw reis naar de toekomst, zodat je zelfstandig en vol zelfvertrouwen kunt leven, leren en werken.
Het team vormt een professionele leergemeenschap.Wij genieten en stralen omdat wij van lesgeven houden. Met onze passie en door onze betrokkenheid inspireren wij elkaar, jullie en jullie ouders. Wij zorgen ervoor dat we onze deskundigheid constant ontwikkelen en up to date blijven, zodat wij als team en als individu het beste van onszelf aan jullie kunnen geven.

Ons aanbod aan jou
Wij focussen ons op de kern van jouw ontwikkeling, zodat al je menselijke kwaliteiten aan bod komen. We zorgen voor een doorgaande leerlijn van psz t/m groep 8. Dit doen we voor je cognitieve, creatieve, sociale en persoonlijke ontwikkeling. We bieden jou een gebalanceerd en gevarieerd programma aan, waarbij we zorgen voor de ontwikkeling van je executieve functies en vaardigheden die je nodig hebt in de 21e eeuw.

Hoe organiseren wij dit allemaal voor jou?
In de ochtend leer je op je eigen niveau Nederlands en rekenen. In de middag staan je oriëntatie op de wereld en de ontwikkeling van je creativiteit centraal. Hier leer je ook om samen te werken met andere leerlingen en je talenten te ontwikkelen. De leraren voelen zich verantwoordelijk voor jou èn voor alle andere kinderen op school. Doordat we schoolbreed dezelfde afspraken hanteren, zorgen we voor een heldere en veilige leeromgeving.
Onze oefenplek voor je persoonlijke wereldreis
Het team wil er voor zorgen dat de school een frisse en uitdagende leeromgeving is waar jij veel kunt ontdekken.