Onze opvang TSO

TSO/Overblijven

Samen lunchen en spelen
Kindcentrum De Bukehof hanteert een continurooster. Dit houdt in dat de kinderen allemaal op school lunchen.
Alle groepen eten in hun eigen lokaal onder toezicht van de leerkracht of een medewerker.

Eten is een sociaal gebeuren. Tijdens het eten is er aandacht voor elkaar en wordt er naar elkaar geluisterd. Samen eten kan de eetlust bevorderen. Kinderen worden wel gestimuleerd, maar niet gedwongen om te eten of te drinken. Kinderen nemen zelf hun eten en drinken van huis mee. 
Wij vinden gezonde voeding belangrijk, dus snoep, chips en frisdrank met prik zijn tijdens de pauzes niet toegestaan.
Voor meer tips over gezonde voeding verwijzen wij u naar deze folder: 

Geen rommel in je trommel.

Naast de lunch krijgen kinderen voldoende gelegenheid om lekker buiten te spelen. De kinderen kunnen even uit het gebouw zijn, een frisse neus  halen en de nodige lichaamsbeweging krijgen. Bij erg slecht weer blijven de kinderen binnen, waar ze bijvoorbeeld een spelletje spelen of bouwen.
De tussenschoolse opvang is in vertrouwde handen van een vast team gecertificeerde overblijfkrachten.