Schoolgids

De schoolgids is bedoeld voor de ouders van onze (toekomstige) leerlingen en andere belangstellenden. De schoolgids is een naslagwerk, geschreven om u over allerlei zaken in te lichten.
Na het lezen van deze schoolgids krijgt u een beeld van onze visie op onderwijs, de zorg voor onze leerlingen, de resultaten van ons onderwijs, wat wij van de kinderen en u verwachten en allerlei praktische zaken, die relevant genoeg zijn om te weten.

Download hier de schoolgids 2023-2024.

Naast deze schoolgids kunt u op de website van de Borgesiusstichting en op onze schoolwebsite de bovenschoolse informatiegids raadplegen, waarin allerlei bovenschoolse afspraken en uitgangspunten zijn vermeld. De Borgesiusstichting is een stichting voor katholiek primair onderwijs waaronder onze school ressorteert.

Download hier bovenschoolse informatiegids 2020-2021.