Leerlingenraad en burgerschap

De school als ‘mini-maatschappij’ heeft een groot aantal unieke kenmerken.
Het is de ontmoetingsplaats waar alle kinderen voor het eerst verkeren in grote groepen leeftijdgenoten met alle verschillen van dien. Zeker als een Kindcentrum ook een wijkfunctie heeft, is de ontmoeting van leerlingen, ouders, leerkrachten, school – en wijkbetrokkenen, vriendjes en vriendinnetjes een intense beleving.

Op een school leren kinderen om te gaan met verschillen en om samen te werken op basis van gelijkwaardigheid. Ook leren kinderen functionele relaties aan te gaan met een relatief grote groep onbekende volwassenen. Dit alles vindt in beginsel plaats binnen de veilige muren van de school.

Om te kunnen functioneren binnen de maatschappij is echter meer nodig. Scholen laten veelal kinderen op passieve wijze kennis maken met de relaties die de school aangaat.
Gastlessen van ‘grote mensen’ in de klas , de leerlingenraad, naschoolse activiteiten uit de Verlengde Schooldag, culturele uitstapjes, e.d. worden geïnitieerd door de school en laten een ruimte voor de actieve betrokkenheid van de leerlingen.

Kindcentrum De Bukehof heeft ook een eigen leerlingenraad!

De leerlingenraad heeft als doel om;

 • de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten en ze te laten meedenken en betrekken bij de onderwerpen die spelen op school;
 • leerlingen te leren een mening te vormen en te verwoorden over schoolse zaken alsmede de verantwoordelijkheid daarvoor;
 • de leerlingen te laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is;
 • de leerlingen verantwoordelijkheid te geven en leren spreken vanuit de groep (participatie);
 • aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze mee tellen in de organisatie van Kindcentrum De Bukehof;
 • de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen;
 • andere meningen en opvattingen laten ervaren en opbouwen van respect naar elkaar;
 • bevorderen van actief burgerschap

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 5 t/m 8, die circa 6x per schooljaar met de directeur en een leerkracht van Kindcentrum De Bukehof vergaderen over allerlei zaken. Zo wordt bijvoorbeeld de leerlingenraad gevraagd over goede doelen na te denken voor de sponsorloop, praktische oplossingen te bedenken voor kleine probleempjes etc. Zo werken we samen aan Kindcentrum De Bukehof!

Wat zijn zaken die zoals besproken zullen worden?

 • ideeën van de kinderen;
 • ideeën van de meneren en juffen;
 • de leerlingenquête;
 • gebruik en inrichting schoolplein;
 • veiligheid op weg naar school;
 • mogelijke jaaractiviteiten;
 • bevindingen over lesmethoden;
 • enzovoorts.

Het belangrijkste is dat we als school willen horen wat er bij de kinderen leeft en daarover in gesprek willen gaan.

Burgerschap

Sinds schooljaar 2017-2018 is onze school ook een samenwerking aangegaan met de steunpunten van de Mulder en Saint Louis en zorgcentrum de Zellebergen. 
Deze samenwerking wordt vormgegeven door een prachtig samenspel tussen de leerlingen van de Bukehof en de ouderen van de dagbesteding aldaar.

U kunt hierbij denken aan de kinderen van groep 3 die hun voorleeskunsten laten horen aan de ouderen. De kleuters die hun spelletjesmiddag op locatie laten plaatsvinden waarbij de ouderen met de kleuters samen spelletjes spelen. Samen knutselen, cakejes bakken, geschiedenisonderwerpen uit de lessen bespreken met de ouderen onder het genot van een bakje thee of een glaasje ranja.
De mogelijkheden zijn eindeloos!
En voor zowel de kinderen als voor de ouderen is dit een prachtige kans: gebruik maken van elkaars kennis en talenten, respectvol leren omgaan met elkaar, aandacht geven en aandacht ontvangen.

Leerlingen van Kindcentrum De Bukehof moeten de gelegenheid krijgen zich actief in te zetten voor de omgeving waarin zij leven. Maar dit proces van ‘bewustwording’ vraagt om een actieve houding en inzet van de school en haar directbetrokkenen. De keuze van momenten van ontmoeting, de begeleiding van de kinderen hierbij, de kennis van en inzicht in de verschillende rollen en de samenwerking van de actoren bij deze omgeving, het is de moeite waard om hieraan veel aandacht te schenken.

Onze leerlingen moeten met open vizier de wereld in kunnen kijken en daar hun steentje aan bijdragen.

Ons plan ‘actief burgerschap’ is mede een hulpbron hierbij.

Klik hier om ons beleidsplan actief burgerschap te bekijken.