Juf Jacobine Wetsteijn – intern begeleider

Juf Jacobine is de intern begeleider van de school. Zij draagt zorg voor de leerlingbegeleiding, coördineert het zorgplan, begeleidt de coaching van de leerkrachten binnen het zelfstandig werken. Juf Jacobine is tevens bevoegd rekencoördinator en gedragsspecialist binnen de school.

j.wetsteijn@borgesius.net